D. PRZYCZEPY

Najważniejsze informacje dotyczące jazdy z przyczepą:

1. Przyczepa lekka, to przyczepa bez hamulca najazdowego, której DMC jest mniejsze lub równe 750kg.

2. Do jazdy z przyczepą lekką wystarczy prawo jazdy kat. B.

3. Gdy DMC samochodu + DMC przyczepy jest większe niż 3,5tony to na wielu drogach należy zaopatrzyć się w Viatoll.

4. Posiadając kat. B jesteśmy uprawnieni do jazdy samochodem o maksymalnym DMC 3,5 tony oraz ciągnąć za sobą PRZYCZEPĘ LEKKĄ do DMC 750kg. Zestaw posiada wtedy 4250kg jednak jest to dopuszczalne.

5. Każda przyczepa o DMC większym niż 750kg musi posiadać hamulec najazdowy.

6. Do jazdy z przyczepami Z HAMULCEM NAJAZDOWYM wystarczy prawo jazdy kat. B pod warunkiem, że DMC samochodu + DMC przyczepy jest mniejsze niż 3,5 tony. W innym przypadku niezbędne jest prawo jazdy kat. B+E, C+E, D+E.

Rozwinięcie skrótów:

1. DMC - Dopuszczalna Masa Całkowita (masa pojazdu + ładowność pojazdu). Zapisana w dowodzie w oknie F.2.

2. Maksymalna masa przyczepy lekkiej (bez hamulca najazdowego) - zapisana w oknie Q.2.

3. Maksymalna masa przyczepy z hamulcem najazdowym - zapisana w oknie Q.1.